Контрольні роботи

Лют 09

Контрольна робота № 1 з теми: «Виникнення та розвиток Київської Русі». В1, B2

Жов 02

Історія України та Всесвітня Історія 5 клас

Сучасна школа покликана не просто дати учневі суму знань, умінь і навичок, а й зробити його компетентною людиною, здатною самостій- но здобувати і використовувати знання в різних життєвих ситуаціях; готовою до активної і від- повідальної участі в суспільному житті, такою, що розуміє і поважає історію, культуру, традиції інших народів. Такий підхід передбачає його пе- реорієнтацію […]

Лип 31

Відповіді до питань білетів ДПА 2011. Історія України 9 клас (усна форма)

Посібник укладено відповідно до білетів з історії України для 9 класу, затверджених Міністерством освіти і науки України, для проведення державної підсумкової атестації. Призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, а також для вчителів історії.