Контрольні роботи

Жов 02

Історія України та Всесвітня Історія 5 клас

Сучасна школа покликана не просто дати учневі суму знань, умінь і навичок, а й зробити його компетентною людиною, здатною самостій- но здобувати і використовувати знання в різних життєвих ситуаціях; готовою до активної і від- повідальної участі в суспільному житті, такою, що розуміє і поважає історію, культуру, традиції інших народів. Такий підхід передбачає його пе- реорієнтацію […]

Тра 02

Стародавній Єгипет у документах

Фрагменти текстів пропонованого посібника-хрестоматії згруповані за проблемно-тематичним принципом, запитання і практичні завдання спрямовано на розкриття ролі природного середовища, соціально-економічних відносин, внутрішньої і зовнішньої політики, ідеології Стародавнього Єгипту. Широке введення писемних джерел для опрацювання їх на уроках і під час самостійних занять дозволяє не просто збагатити знання учнів яскравими, доступними фактами, а й суттєво допомогти у […]

Вер 10

Самостійні роботи 11кл.Стандарт

1. Укажіть дату підписання Акту про воєнну капітуляцію Німеччини А. 25 квітня 1945 р.;             В. 9 травня 1945 р. Б. 8 травня 1945 р.               Г. 2 вересня 1945 р. 2. Укажіть назву операції яка мала за мету звільнити Білорусію від окупантів. А. «Енвіл»                              В. «Тайфун» Б. «Багратіон»                       Г. «Оверлорд» 3. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному […]